Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium

Navigációs menü

Responsive Image

Programjaink (SZIERSZ)

Programjaink

A szakkollégium legfontosabb feladata a hátrányos helyzetű hallgatók tehetséggondozása. Ezt az alábbi eszközökkel, tevékenységekkel valósítjuk meg:

Mentorálás: a mentorálási program keretében minden szakkollégistával külön mentor foglalkozik, személyes kapcsolat révén segítve tehetségük kibontakoztatását. A szakkollégisták minden félévben egyéni fejlesztési tervet valósítanak meg.

Elfogadás-előítélet-pedagógia szakszeminárium: A mintatantervekben a szakkollégisták számára biztosított kurzusok mellett a befogadás kérdését körüljáró előadások és szemináriumok kerülnek kidolgozásra. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásának lehetőségeit kutató és a kutatások eredményeit a gyakorlatba is átültető csoport egy kétféléves kurzus tematikáját is kidolgozta a témát kutató kolléganők vezetésével. A szakszemináriumok disszeminációja: A kurzusok anyaga prezentációk formájában kerül közzétételre. 

Önkéntes programok: A szakkollégisták szerepet vállalnak olyan önkéntes programban, ahol a továbbtanulást népszerűsíthetik a köznevelésben résztvevők számára. 

Szakkollégiumi konferencián való részvétel: a szakmai konferencián való részvétel révén a szakkollégisták megismerhetik más szakkollégiumok kutatásait és „jó gyakorlatait”, kapcsolatokat alakíthatnak ki a többi szakkollégiumi hallgatókkal.

Közösségi rendezvény: A saját szakkollégiumi tagság közösségét erősítő rendezvény a kikapcsolódáson túl hozzájárul egymás munkájának kölcsönös megerősítéséhez.

Vitaestek: A szakkollégisták szakmai fejlődését segítik azok a hallgatók kutatásainak, érdeklődésének megfelelő vitaestek, ahol a roma kultúrával foglalkozó neves előadók vesznek részt.

Tréningek: a szakkollégiumi tagság szociális helyzetéből, kisebbségi létéből adódóan olyan tréningekre tartott igényt, amelyek révén könnyebbé válhat a társadalomban a kommunikáció, a tudomány területén a karrier építése. 

Idegen nyelvi kurzusok: Az egyetemi idegen nyelvi központ kollégái angol nyelvi kurzust tartanak a szakkollégistáknak. Külön beás nyelvi oktatás áll a szakkollégisták rendelkezésére (heti rendszerességgel), mivel igényként merült fel a tagság részéről, hogy ne csak értsék, de beszéljék is anyanyelvüket.

Belföldi és külföldi tanulmányutak: a szakkollégium fontosnak tartja olyan kirándulások szervezését, amelyek révén hallgatóink bővíteni tudják ismereteiket a magyar és az európai kultúráról, különös tekintettel a kisebbségek helyzetére

Nyári táborok: A táborok keretében különböző közösségi programok kerülnek megrendezésre: kirándulás, közös főzés, vetélkedők, kulturális programok.