Felvételi változások 2024

Felvételi változások 2024

Last modified: 05. April 2024

Jelentkezési lap az intézményi pontot eredményező motivációs beszélgetésre/pályaalkalmassági és motivációs tesztre

A motivációs beszélgetés/pályaalkalmassági és motivációs teszt jelentkezési határideje: 2024. április 26.

A motivációs beszélgetés/pályaalkalmassági és motivációs teszt jelentkezési lapja elérhető itt.

 

Pontszámítási módszerek alapképzésre, osztatlan képzésre és felsőoktatási szakképzésre

Alapképzésre és osztatlan képzésre csak abban esetben kötelező az emelt szintű érettségi vizsga a sikeres felvételihez, ha ezt a felsőoktatási intézmény kifejezetten előírja.
2024-től kezdődően a MATE-n négy szakon kötelező az emelt szintű érettségi vizsga valamely, az intézmény által a szakon elfogadható érettségi vizsgatárgyból:

 • Biomérnöki alapképzési szak;
 • Élelmiszermérnöki alapképzési szak;
 • Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak;
 • Agrármérnöki osztatlan szak.

A többi alapképzési, osztatlan képzési szakunkra és a felsőoktatási szakképzésekre a jelentkezők középszintű érettségivel is felvételt nyerhetnek, ugyanakkor a középszintű érettségi százalékos eredményét egy külön táblázat szerint kell majd megállapítani, amelyben 2/3 a váltószám (így pl. 100%-os középszintű érettségi = 67 érettségi pont) Az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (tehát 100%-os érettségi = 100 érettségi pont). (forrás: www.felvi.hu)

A középszintű érettségik 2/3-os szabálya miatt minden alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkező részére javasoljuk, hogy valamelyik – az adott szaknál elfogadható – érettségi vizsgatárgyból tegyen emelt szintű érettségit.

A MATE-n 2024-ben az alábbi minimum ponthatár kerülnek alkalmazásra:

 • alapképzésben, osztatlan képzésben 260 pont, kivéve gazdaságtudományok képzési területen állami ösztöndíjas képzésre 320 pont és Biomérnöki alapképzési szakon, Élelmiszermérnöki alapképzési szakon, Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szakon és Agrármérnöki osztatlan szakon 280 pont;
 • felsőoktatási szakképzésben 220 pont.

A minimumpontba beszámítanak az intézményi pontok is, tehát a jelentkező intézményi pontokkal együtt számolt összpontszámának kell elérnie a minimum ponthatárt.

 

I. Pontszámítási módszerek 2024-től

2024-től a pontszámítás az alábbiak szerint történik:
1.    Érettségi pontok (két tantárgy, 200 pont) 2x + intézményi pontok (100 pont)
2.    Tanulmányi (200 pont) és érettségi pontok (200 pont) összege + intézményi pontok (100 pont)
3.    Tanulmányi pontok (200 pont) 2x + intézményi pontok (100 pont) – kizárólag felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén!
4.    Tanulmányi pontok (200 pont) + érettségi és szakmai vizsga összege (200 pont) + intézményi pontok (100 pont)
5.    Érettségi vizsga és szakmai vizsga összege (200 pont) 2x + intézményi pontok (100 pont)
6.    Szakmai vizsga négyszerese (400 pont) + intézményi pontok (100 pont)
7.    FOSZK vagy felsőfokú oklevél minősítése alapján (400 pont) + intézményi pontok (100 pont)

Művészeti és művészetközvetítési alapképzéseken gyakorlati (alkalmassági) vizsga van, a pontszámítás ezen vizsgák alapján történik. A művészeti és művészetközvetítési képzési területen nincs intézményi pont.
Pedagógus képzési területen az alkalmassági vizsga teljesítése bemeneti feltétel, amelynek eredménytelensége esetén a jelentkező számára nem számítható felvételi összpontszám.

A jelentkező pontszámát továbbra is a számára legkedvezőbb módon számítják ki és állapítják meg.

 

II. Tanulmányi pontok 2024-től a MATE-n

A művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai kivételével a MATE alapképzésein, osztatlan képzésein és felsőoktatási szakképzésein a középiskolai eredményekhez az ötödik középiskolai tantárgy az alábbiak közül választható: Idegen nyelv, Etika, Biológia – egészségtan, Biológia, Fizika, Kémia, Földrajz, Ének-zene, Vizuális kultúra, Informatika, Digitális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport, Állampolgári ismeretek, Természettudomány, Dráma és színház, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Dráma és tánc, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Filozófia, Tánc és mozgás, Magyar mint idegen nyelv, Családi életre nevelés, Jelenismeret, Katonai alapismeretek, Pénzügyi és gazdasági kultúra, Vállalkozzunk, Munkapiac, Etikus vállalkozói ismeretek, Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek, Saktika (sakk-matematika), Természettudomány művészeti szakközépiskolák számára, Belügyi rendészeti ismeretek, Iskolai labdarúgás, Karate, Honvédelmi alapismeretek, Közigazgatási ismeretek, Gazdasági és pénzügyi kultúra, Tanulásmódszertan, Fenntarthatóság, szakmai vagy művészeti tantárgy, ágazati szakmai tantárgyak, Konkrét szakmai tantárgyak (kivéve pl. szakmai gyakorlat, szakmai elmélet, stb.)
A tantárgyak közül a hallgató számára a legkedvezőbb eredményt kell figyelembe venni. Csak legalább két évig tanult tantárgy fogadható el.
Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi vizsgatárgy bármelyik, az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgy lehet.

 

III. Érettségi pontok 2024-től a MATE-n

2024-től az Egyetemen minden képzési területen és szakon bővül az elfogadható érettségi vizsgatárgyak köre. Az egyes szakokon elfogadható érettségi vizsgatárgyakról bővebb információ ITT található.

Az Egyetem szakjai közül a Biomérnöki alapképzési szakon, az Élelmiszermérnöki alapképzési szakon, a Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szakon és az Agrármérnöki osztatlan szakon 2024-től legalább egy, a szaknál a listában szereplő érettségi vizsgatárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga. A többi alapképzési, felsőoktatási szakképzési és osztatlan képzési szakon nem kötelező az emelt szintű érettségi vizsga.
2024-től kezdődően az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (tehát 100%-os érettségi = 100 érettségi pont), azonban a középszinten tett érettségi vizsga százalékos eredménye csak 2/3-át fogja érni a nominálértékének (pl. 100%-os érettségi = 67 érettségi pont). Tehát azon szakokon, ahol az Egyetem nem írja elő az emelt szintű érettségi vizsgakövetelményt, ott is érdemes valamely érettségi vizsgatárgyat vagy vizsgatárgyakat emelt szinten teljesíteni. Az emelt szintű érettségiért az intézményi pontok keretében többletpont is járhat, tehát emelt szintű érettségivel a jelentkező bebiztosíthatja a választott szakra történő felvételét.

 

IV. Pontszámítás oklevél alapján

A felsőfokú oklevél, továbbá a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján történő pontszámítás rendszere a MATE-n továbbra is megmarad (kivéve művészeti és művészetközvetítési képzési terület) az eredeti rendszerben, az alábbiak szerint:
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél vagy felsőoktatási szakképzési oklevél minősítése:
-    5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
-    4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
-    3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
-    2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a www.felvi.hu honlap E-felvételi felületére a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le.
Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv vagy oklevélátlag-igazolás benyújtása is szükséges.

 

V. Speciális szabályok egyes képzési területeken

Pedagógusképzés képzési területen csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító alapképzési szakokon továbbra is alkalmassági vizsga szükséges.
Művészet és művészetközvetítés képzési területeken minden alapképzési szakon és az osztatlan szakon megmarad az alkalmassági vizsga és gyakorlati vizsga rendszere és a felvételi pontszám ezek eredménye alapján történik. Művészeti képzési területen intézményi pontok nincsenek.

 

VI. Intézményi pontok 2024-től

2024-től megszűnik a többletpontok korábban ismert rendszere és a helyére az intézményi pontok lépnek. A MATE a pontértékek módosítása mellett megtartja a korábbi többletpontok rendszerét (pl. emelt szintű érettségi vizsgaeredmény, nyelvtudás, esélyegyenlőség, tanulmányi és művészeti versenyeredmények, szakképesítés, sporteredmény) és emellett speciális, az intézmény képzési területeire és egyes szakjaira szabott intézményi pontokat is alkalmaz.
Művészet és művészetközvetítés képzési területen nincsenek intézményi pontok.

Az Egyetemen az alkalmazott intézményi pontoknak több szintjét különítjük el:

 • minden képzési területen (kivéve művészet és művészetközvetítés) alkalmazott intézményi pontok (pl. emelt szintű érettségi vizsga, esélyegyenlőség, nyelvvizsga és nyelvtudás, sporteredmények stb.);
 • egyes képzési területek alkalmazott intézményi pontok (pl.: országos vagy regionális szinten jelentős szakmai tanulmányi verseny, önkéntes szolgálat stb.);
 • egyes szakokon alkalmazott intézményi pontok (pl. motivációs beszélgetés, pályaalkalmassági és motivációs teszt, CAD-CAM technikus, traktor vezetői jogosítvány stb.).

Felhívjuk jelentkezőink és az érdeklődők szíves figyelmét, hogy az Egyetem az egyes szakok vezetőinek döntése alapján az intézményi pontok keretében

 • egyes szakokon a szakmai elhivatottság mérésére motivációs beszélgetést, vagy
 • egyes szakokon a szakmai érdeklődés, alapvető tudásszint és elhivatottság mérésére pályaalkalmassági és motivációs tesztet (írásbeli), vagy
 • egyes szakokon a jelentkező választása szerint motivációs beszélgetést vagy pályaalkalmassági és motivációs tesztet (írásbeli) biztosít.

Az érintett szakokon a 2024. évi általános felvételi eljárásban a motivációs beszélgetésre vagy pályaalkalmassági és motivációs tesztre a jelentkezők az Egyetem által üzemeltett külön jelentkezési felületen jelentkezhetnek. A jelentkezési felületet 2024. tavaszán fogjuk megnyitni, melyről minden jelentkezőt e-mail üzenetben értesítünk. A motivációs beszélgetésen/pályaalkalmassági és motivációs teszten a részvétel nem kötelező.

Az egyes képzési területeken és szakokon alkalmazott intézményi pontok:
Agrár képzési terület (kiegészítve: 2024. január 11.)
Gazdaságtudományok képzési terület​​​
Informatika képzési terület
Műszaki képzési terület
Pedagógusképzés képzési terület

Bővebb információ a 2024-től érvényes felvételi rendszerről az alábbi elérhetőségeinken kérhető:
A MATE központi felvételi elérhetősége: +36 28 522-000/1454, felveteli.eljaras@uni-mate.hu
A lehető legpontosabb válaszadás érdekében javasoljuk az e-mail üzenetben történő megkeresésünket.

Bővebb információk a 2024. évi felvételi eljárásról: www.felvi.hu