Gyakorló Óvoda

Navigation Menu

Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

Last modified: 24. January 2023

Intézményünk - a MATE Kaposvári Campus Gyakorló Óvodájaként két alapvető funkciót tölt be.

1. A köznevelési rendszer intézményeként az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését biztosító, óvó-védő, szociális és személyiségfejlesztő funkciót.

2. A Kaposvári Campus gyakorlóintézményeként elsősorban az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati munkára való felkészítését. Emellett az egyéb alapképzésekhez is (tanító, gyógypedagógus, csecsemő-és kisgyermekgondozó) hospitálási lehetőséget biztosít.

E feladatok ellátásához az intézményben hatvegyes életkorú gyermekcsoport működik.

 

Fontosnak tartjuk:

 • · Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, derűs és biztonságos légkör megteremtését,
 • · a szabad játék elsődlegességét,
 • · a sokrétű tapasztalatszerzés és színes élmények biztosítását,
 • · az élethosszig tartó tanulás képességeinek kibontakoztatását.

Mivel a gyermekeket nevelni, fejleszteni 7 éves korig lehet a legjobban, ezért az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak legnagyobb feladata, hogy a rájuk bízott gyermekek egészségesen, harmonikusan, boldogan éljék óvodai életüket, gyermekkorukat. Az óvodapedagógusok felelősek az óvodába járó gyermekek neveléséért, fejlődéséért, és azért, hogy a gyermek a közösség erejére támaszkodva megvalósíthassa önmagát.

Az óvodapedagógusok tevékenységének középpontjában a gyermek, és annak mindenekfelett való érdeke áll. Fontos számunkra a szociálisan hátrányos helyzetű, és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni élethelyzethez, körülményhez illeszkedő támogatása.

A családokkal szoros együttműködésre törekszünk, folyamatos kommunikációval teszünk a jó kapcsolat fenntartásáért.

Minden gyermeket tisztelünk, elfogadunk és megbecsülünk.

Óvodánk az a köznevelési intézmény, ahol nagy gondot fordítunk az igazi egyéniségek alapozó nevelésére. Az itt közvetített műveltségtartalmak részei az egyetemes emberi értékeknek, alapját képezik a majdani felnőtt műveltségének. Minden óvodai dolgozó viselkedése modell értékű a gyermek számára.

A partnerkapcsolatokban kiemelt figyelmet kapnak a szülők és a családok.

Egészséges, esztétikus környezet, pozitív érzelmekkel teli, elfogadó felnőtt közösség várja a gyermekeket.

Szeretettel várjuk a felvételi körzetünkön kívül eső gyermekek jelentkezését is!

Gyermekszerető alkalmazotti közösségünk magasan kvalifikált szakemberekből áll. Az óvodapedagógusok, dajkák és pedagógiai asszisztensek együttműködésének köszönhetően az intézményben évek óta magas színvonalú szakmai munka folyik.


Nagyné Zsilovics Tímea
óvodavezető

Közzétételi lista

Közzétételi lista

There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Name Size Modified Date  
Documents
20 KB 1 Year Ago
{title}
Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Letölthető dokumentumok

  Letölthető dokumentumok

  There are no documents or media files in this folder.
  Selected Item Name Size Modified Date  
  Documents
  53 KB 5 Months Ago
  496 KB 5 Months Ago
  4.5 MB 10 Months Ago
  2.7 MB 10 Months Ago
  867 KB 10 Months Ago
  {title}
  Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Gyermekvilág Alapítvány

  Óvodánkban Gyermekvilág néven Alapítvány működik hosszú idő óta.

  Céljainak megfogalmazása lefedi és segíti az intézmény teljes feladatellátását.

  Kiemelten kezeli a gyermekek életkörülményeinek, tevékenységeinek folyamatos javítását.

  Alapítványunk vagyonát a személyjövedelem adó 1% - ának befizetésével, valamint a hagyományos őszi Szülők - Nevelők báli bevételéből gyarapítja.

  Gyermekvilág Alapítvány adószáma: 19195702-1-14

  Számlaszáma: OTP Bank 11743002-20081830