Gyakorló Óvoda

Navigációs menü

Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

Intézményünk - a MATE Kaposvári Campus Gyakorló Óvodájaként két alapvető funkciót tölt be.

1. A köznevelési rendszer intézményeként az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését biztosító, óvó-védő, szociális és személyiségfejlesztő funkciót.

2. A Kaposvári Campus gyakorlóintézményeként elsősorban az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati munkára való felkészítését. Emellett az egyéb alapképzésekhez is (tanító, gyógypedagógus, csecsemő-és kisgyermekgondozó) hospitálási lehetőséget biztosít.

E feladatok ellátásához az intézményben hatvegyes életkorú gyermekcsoport működik.

 

Fontosnak tartjuk:

 • · Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, derűs és biztonságos légkör megteremtését,
 • · a szabad játék elsődlegességét,
 • · a sokrétű tapasztalatszerzés és színes élmények biztosítását,
 • · az élethosszig tartó tanulás képességeinek kibontakoztatását.

Mivel a gyermekeket nevelni, fejleszteni 7 éves korig lehet a legjobban, ezért az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak legnagyobb feladata, hogy a rájuk bízott gyermekek egészségesen, harmonikusan, boldogan éljék óvodai életüket, gyermekkorukat. Az óvodapedagógusok felelősek az óvodába járó gyermekek neveléséért, fejlődéséért, és azért, hogy a gyermek a közösség erejére támaszkodva megvalósíthassa önmagát.

Az óvodapedagógusok tevékenységének középpontjában a gyermek, és annak mindenekfelett való érdeke áll. Fontos számunkra a szociálisan hátrányos helyzetű, és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni élethelyzethez, körülményhez illeszkedő támogatása.

A családokkal szoros együttműködésre törekszünk, folyamatos kommunikációval teszünk a jó kapcsolat fenntartásáért.

Minden gyermeket tisztelünk, elfogadunk és megbecsülünk.

Óvodánk az a köznevelési intézmény, ahol nagy gondot fordítunk az igazi egyéniségek alapozó nevelésére. Az itt közvetített műveltségtartalmak részei az egyetemes emberi értékeknek, alapját képezik a majdani felnőtt műveltségének. Minden óvodai dolgozó viselkedése modell értékű a gyermek számára.

A partnerkapcsolatokban kiemelt figyelmet kapnak a szülők és a családok.

Egészséges, esztétikus környezet, pozitív érzelmekkel teli, elfogadó felnőtt közösség várja a gyermekeket.

Szeretettel várjuk a felvételi körzetünkön kívül eső gyermekek jelentkezését is!

Gyermekszerető alkalmazotti közösségünk magasan kvalifikált szakemberekből áll. Az óvodapedagóguoks, dajkák és pedagógiai asszisztensek együttműködésének köszönhetően az intézményben évek óta magas színvonalú szakmai munka folyik.


Nagyné Zsilovics Tímea

óvodavezető

Közzétételi lista

Közzétételi lista

Nincsenek dokumentumok vagy médiafájlok ebben a mappában.
Kijelölt tárgy Név Méret Módosítás dátuma  
Dokumentumok
gyakovi-kozzeteteli_lista.pdf 20 kB Ennyi ideje: 3 hónap
{title}
Éppen most által
 • thumbnail
  Éppen most által

  {title}

 • Letölthető dokumentumok

  Letölthető dokumentumok

  Nincsenek dokumentumok vagy médiafájlok ebben a mappában.
  Kijelölt tárgy Név Méret Módosítás dátuma  
  Dokumentumok
  Pedagógiai program 4,5 MB Ennyi ideje: 25 nap
  Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 2,7 MB Ennyi ideje: 25 nap
  Házirend 867 kB Ennyi ideje: 25 nap
  {title}
  Éppen most által
 • thumbnail
  Éppen most által

  {title}

 • Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  Gyermekvilág Alapítvány

  Óvodánkban Gyermekvilág néven Alapítvány működik hosszú idő óta.

  Céljainak megfogalmazása lefedi és segíti az intézmény teljes feladatellátását.

  Kiemelten kezeli a gyermekek életkörülményeinek, tevékenységeinek folyamatos javítását.

  Alapítványunk vagyonát a személyjövedelem adó 1% - ának befizetésével, valamint a hagyományos őszi Szülők - Nevelők báli bevételéből gyarapítja.

  Gyermekvilág Alapítvány adószáma: 19195702-1-14

  Számlaszáma: OTP Bank 11743002-20081830