TDK hírek

TDK hírek

Utolsó frissítés: 2023 április 24.

36. OTDK Agrártudományi Szekció 2023. április 4-6.

Kaposvár húsz év után adott ismét otthont az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának. Az agrárpályára készülő legtehetségesebb hallgatókat fogadó rendezvényre 23 magyar felsőoktatási intézményből 284 pályamunkát neveztek, melyeket 29 szakmai tagozatban mutatnak be a diákkörös hallgatók 2023. április 4-6. között.

https://uni-mate.hu/otdk2023agrar

MATE Kaposvári Campus Tudományos Diákköri Konferencia 2022. november 23-án

Egyetemünkön a Tudományos Diákkör Konferenciát minden Campuson egy időben, 2022. november 23-án tartották. A Kaposvári Campuson négy szekcióban, Állattenyésztéstudományi, Növénytermesztés és Növénytudományi, Neveléstudományi és Ifjúsági TDK szekcióban adták elő hallgatóink kutatómunkájuk eredményeit.

Az Állattenyésztéstudományi szekcióban 9 pályamű került bemutatásra.

Elnök: Dr. habil. Mezőszentgyörgyi Dávid, egyetemi docens, stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes

Titkár: Nagyné Dr. Kiszlinger Henrietta, egyetemi adjunktus 

Tagok:
Prof. Dr. Matics Zsolt, egyetemi tanár
Dr. Tóthi Róbert, egyetemi docens 
Dr. Varga Dániel, egyetemi docens 
Dr. Molnár Marcell, egyetemi docens

Hallgatói képviselő: Barka Benedek, állattenyésztő mérnök hallgató

Első helyezett: Neuman Árpád: Korai takarmányozással biztosított treonin ellátás hatása a brojlerek teljesítményére és egyes immunparamétereire
Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök, mesterképzés, nappali tagozat
Témavezetők: Dr. Halas Veronika egyetemi docens, MATE Élettani és Takarmányozástani Intézet Gazdasági Állatok Takarmányozása Tanszék és Dr. Ács Virág tudományos munkatárs, MATE Élettani és Takarmányozástani Intézet Mikotoxinok az élelmiszerláncban MTA Kutatócsoport

Második helyezett: Szabó Bálint: A szárazra állítás hatásai a következő laktációs termelésre automatizált fejési rendszerben
Állattenyésztő mérnök szak, mesterképzés, levelező tagozat
Témavezető: Dr. Boros Norbert tudományos főmunkatárs, MATE Környezettudományi Intézet Talajtani Tanszék és Dr. Holló Gabriella egyetemi docens, MATE Állattenyésztési Tudományok Intézet Precíziós Állattenyésztési és Állattenyésztési Biotechnikai Tanszék

Harmadik helyezett: Guzsván Csenge: Ülőrúd használat és éjszakázási viselkedés vizsgálata különböző genotípusú, volierben tartott tojótyúk állományokban
Osztatlan agrármérnők szak, nappali tagozat
Témavezető: Dr. Szász Sándor egyetemi docens, MATE Állattenyésztési Tudományok Intézet Precíziós Állattenyésztési és Állattenyésztési Biotechnika Tanszék és Dr. Farkas Tamás Péter egyetemi adjunktus, MATE Állattenyésztési Tudományok Intézet Precíziós Állattenyésztési és Állattenyésztési Biotechnika Tanszék

Különdíjban részesült: Pető Lilla: Nem konvencionális út tapasztalatai bizonyos tenyésztéstörténeti dilemmák eldöntéséhez
Osztatlan agrármérnök szak, nappali tagozat
Témavezető: Prof. Dr. Sütő Zoltán professor emeritus, MATE Állattenyésztési Tudományok Intézet Állattenyésztési és Állattenyésztési Biotechnika Tanszék

A Növénytermesztési és Növénytudományi szekcióban 6 fő mutatta be dolgozatát. 

Elnök: Prof. Dr. Kazinczi Gabriella, egyetemi tanár  

Tagok:
Dr. Pál-Fám Ferenc, egyetemi docens 
Dr. Donkó Tamás, c. egyetemi docens 
Dr. Varga Zsolt, c. egyetemi docens 

Jegyző és hallgatói képviselő: Sipos Tamás, PhD hallgató 

Első helyezett: Gerbovits Bálint: A vadgesztenye-levélaknázómoly (Cameraria ochridella Deschka & Dimic,1986) lárvái ellen cyazypyr hatóanyaggal történő védekezés megítélése modern képalkotó eljárások segítségével
Agrármérnöki szak, osztatlan képzés, nappali tagozat
Témavezető: Prof. Dr. Keszthelyi Sándor egyetemi tanár, MATE Növénytermesztési-tudományok Intézet Agronómia Tanszék és Dr. Jócsák Ildikó egyetemi adjunktus MATE Növénytermesztési-tudományok Intézet Agronómia Tanszék

Második helyezett: Szilágyi Róbert: Az in vivo dihaploid technológia a kukoricanemesítésben
Mezőgazdasági mérnöki szak, alapképzés, levelező tagozat
Témavezető: Dr. Jócsák Ildikó egyetemi adjunktus, MATE Növénytermesztési-tudományok Intézet Agronómia tanszék

Különdíjban részesült: Juhász Anna: Két vöröshagyma (Allium cepa L.) fajta szárazság- és elárasztás tűrésének analitikai és nem-invazív vizsgálata, biostimulátor általi stressz- mérséklés hatékonyságának feltárása
Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök szak, alapképzés, nappali tagozat
Témavezető: Dr. Jócsák Ildikó egyetemi adjunktus, MATE Növénytermesztési-tudományok Intézet Agronómia Tanszék

A Neveléstudományi szekcióban 9 hallgató mutatta be dolgozatát.

Elnök: Prof. Dr. Józsa Krisztián, egyetemi tanár, intézetigazgató

Titkár: Dr. Csajka Edina, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Podráczky Judit, egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Gombos Péter, egyetemi docens, campus főigazgató-helyettes
Gelencsérné Dr. Bakó Márta, egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Szilvási - Bódis Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Rottenhoffer Mátyás, gyógypedagógia szakos hallgató

Első helyezett: Keresztes Viktória: 3-6 éves korú gyermeket nevelő szülők egészségműveltsége
Neveléstudomány mesterszak, levelező képzés
Témavezető: Petőné dr. habil. Csima Melinda kutatási intézetigazgató-igazgatóhelyettes, egyetemi docens, MATE Neveléstudományi Intézet

Második helyezett: Gáborhelyi Petra: "Ismételjünk! "Tipikus fejlődésű és tanulási zavarral küzdő tanulók verbális mondatemlékezeti teljesítményében mutatkozó eltérések
Gyógypedagógia, levelező képzés
Témavezető: Pékné Sinkó Csenge egyetemi tanársegéd, MATE Neveléstudományi Intézet Gyógypedagógia Tanszék

Harmadik helyezett: Kálmán Kata Csenge: Diszlexiás tanulók idegennyelv-oktatása többségi iskolában tanító nyelvtanárok szemszögéből
Gyógypedagógia szak, nappali képzés
Témavezető: Tóth-Szerecz Ágnes egyetemi tanársegéd, MATE Neveléstudományi Intézet Gyógypedagógiai Tanszék

Különdíjban részesült: Üst Norbert: Gamifikáció az oktatásban, fantasy szerepjáték a tanórákon
Tanító szak, levelező képzés
Témavezető: Szántóné Tóth Hajnalka egyetemi tanársegéd, MATE Neveléstudományi Intézet Gyermeknevelési Tanszék

Az Ifjúsági TDK szekcióban 9 diák 7 pályamunkát nyújtott be és adott elő.

Elnök: Dr. Halas Veronika, egyetemi docens

Titkár: Nagy Bernadett, PhD hallgató

Tagok:
Dr. Szabari Miklós, egyetemi docens
Dr. Belovári Anita, egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Mónika Zita, egyetemi docens
Molnár Csilla, tanár, Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Hallgatói képviselő: Magyar Viktória, gyógypedagógia szakos hallgató

Első helyezett: Fenyő Anna: A világjárvány hatása a vitaminfogyasztási szokásokra
Munkácsy Mihály Gimnázium (Kaposvár)
Témavezető: Tóth Anita tanár, Munkácsy Mihály Gimnázium (Kaposvár)

Második helyezett: Horváth Réka: Az aqvapónia multitrofikus haltermelési- növénytermesztési rendszer
Déli Agrárszakképzési Centrum, Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Kaposvár)
Témavezető: Horváthné Petrás Viktória mezőgazdasági szakoktató, Déli Agrárszakképzési Centrum, Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Kaposvár)
Társtémavezető: Dr. Varga Dániel egyetemi docens, MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet

Különdíjban részesült: Horváth Anna és Horváth Zsuzsanna: Az élelmiszerpazarlást befolyásoló néhány tényező
Munkácsy Mihály Gimnázium (Kaposvár) és Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár)
Témavezetők: Dr. Borbély Csaba egyetemi docens, MATE Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet és Varga Zsuzsanna tanár, Munkácsy Mihály Gimnázium (Kaposvár)

A díjazottaknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk, munkájukhoz további sikereket és jó egészséget kívánunk!

 

A program az alábbi támogatásokban részesült:

NTP-HHTDK-21-0051 “MATE FFGI Tudományos Diákköri Tevékenysége 2021/22. tanév

NTP-HHTDK-22-0025 “Diákok és hallgatók tehetséggondozásának megvalósítása a MATE Állattenyésztés Tudományok Intézetben

NTP-HHTDK-21-0042 "Tudományos Ki Mit Tud?"

NTP-HHTDK-22-0046 "Tehetséggondozás a vidékfejlesztés és a fenntartható gazdaság területén"

 

MATE Tudományos Diákköri Konferencia 2022. április 13-án

A MATE 2022. április 13-án rendezi a 2021/22. tanév tavaszi Tudományos Diákköri konferenciáját. Az 55 pályamunkát két helyszínen, 6 szekcióban mutatják be a TDK-s hallgatók. A Kaposvári Campuson a kaposvári és a keszthelyi hallgatók, a Szent István Campuson a gödöllői, a gyöngyösi, a budai hallgatók, valamint egy kaposvári hallgató mutatja be prezentációját.

A konferencia programja:

Kaposvári Campus: Agrár- és közgazdaságtudományi szekció Neveléstudományi I. szekció Neveléstudományi II. szekció Szent István Campus: Mezőgazdaságtudományi szekció Vállalatgazdasági és menedzsment szekció Vidék- és emberi erőforrás fejlesztés szekció A program ingyenes, nyilvános, nem regisztrációhoz kötött.

A konferencia részvételre a rendezvény időpontjában érvényes intézményi járványügyi szabályozás érvényes. A rendezvényen hang- és képfelvétel készülhet, mely az intézményi gyakorlat szerint nyilvánosságra kerül.

 

A Tudományos Diákköri Konferenciával kapcsolatban további felvilágosítást nyújt:

Urbánné Malomsoki Mónika, a MATE Tehetség Tanács TDK-ért felelős alelnöke Urbanne.Malomsoki.Monika@uni-mate.hu

Kérjük, hozzá forduljanak kérdéseikkel a külhoni képzési helyen tanuló hallgatók is.

További információ kérhető a campusok TDK-tevékenységet koordináló felelőseitől az alábbi elérhetőségeken:

Budai Campus: Dr. Nguyen Duc Quang Nguyen.Duc.Quang@uni-mate.hu 

Kaposvári Campus: Dr. Halas Veronika Halas.Veronika@uni-mate.hu 

Károly Róbert Campus (Gyöngyös): Dr. Koncz Gábor Koncz.Gabor@uni-mate.hu 

Georgikon Campus (Keszthely): Dr. Kovács Szilvia Kovacs.Szilvia.georg@uni-mate.hu 

Szent István Campus (Gödöllő): Dr. Pető Ákos Peto.Akos@uni-mate.hu 

Szarvasi Képzési Hely: Dr. Bodnár Károly Bodnar.Karoly@uni-mate.hu

 

Intézményi TDK konferenciaeredmények

A MATE Kaposvári Campus Agrár- és Környezettudományi Tudományos Diákköri Tanácsa 2021. március 26-án Tudományos Diákköri Konferenciát szervezett. A diákkörös hallgatók az Alkalmazott Élettudományi Szekcióban mérték össze tudásukat, előadó- és vitakészségüket.

Az Alkalmazott Élettudományi Szekcióban 6 hallgató mutatta be tudományos tevékenységét.
A szekció elnöke: Prof. Dr. Tossenberger János egyetemi tanár volt, a bizottság tagjai: Dr. Szász Sándor egyetemi docens és Dr. Molnár Marcell egyetemi docens.

A versenyre nevezett dolgozatok száma alapján a bizottságnak 2 helyezés és 1 különdíj odaítélésére volt lehetősége.
Első helyen Dencs Veronika Sára III. évfolyamos lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki BSc szakos hallgató végzett, dolgozatának címe: A különböző életkorban alkalmazott magas környezeti hőmérséklet hatásának vizsgálata növendéknyulakon. Konzulensei Prof. Dr. Matics Zsolt egyetemi tanár és Dr. Gerencsér Zsolt tudományos főmunkatárs. A második helyet Rapai András IV. évfolyamos mezőgazdasági mérnöki BSc szakos hallgató nyerte el, dolgozatának címe: Csőrkoptató anyag használatának vizsgálata a különböző genotípusú tojóhibridek esetén. Konzulense Dr. Farkas Tamás Péter tanszéki mérnök és Prof. Dr. Sütő Zoltán egyetemi tanár.

A zsűri különdíjjal jutalmazta Seres Mátyás IV. évfolyamos mezőgazdasági mérnöki BSc szakos hallgatót A klímaváltozásra adott válasz a tyúktenyésztés területén egy hazai, innovatív baromfinemesítő cég szemszögéből című dolgozatáért. Konzulensei Prof. Dr. Sütő Zoltán egyetemi tanár, Garamvölgyi Erik PhD-hallgató és Búza György, a Bábolna TETRA Kft. cégtulajdonosa.

A díjazottaknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk, munkájukhoz további sikereket kívánunk!


XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei

2021. március 29-31. között rendezte meg az Állatorvostudományi Egyetem a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek Agrártudományi Szekciójában 9 hallgatónk képviselte a MATE Kaposvári Campus Agrár- és Környezettudományi Diákkörét. A nevezett hallgatókból négyen 3. helyezést, egy hallgató pedig különdíjat szerzett.

Harmadik helyezést ér el Nagy Renáta I. évfolyamos takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc szakos hallgató a Takarmányozástani tagozatban Az ellés körüli időszakban alkalmazott folyékony takarmánykiegészítők hatása a tejelő tehenek egészségi állapotára, szaporodásbiológiai mutatóira és termelésére című dolgozatával. Konzulense Dr. Tóthi Róbert.
Harmadik helyen végzett Farkas Gréta Szimonetta III. évfolyamos természetvédelmi mérnöki BSc szakos hallgató is a Természetvédelmi állattan tagozatban A tahitótfalui Tildy Zoltán hídon kiépített dunavirág-védő fénysorompó hatékonyságának kísérleti vizsgálata című dolgozatával. Konzulensei Dr. Egri Ádám és Dr. Farkas Sándor.
Ugyancsak harmadik helyezett lett Rapai András IV. évfolyamos mezőgazdasági mérnöki BSc szakos hallgató az Állattenyésztéstani B tagozatban a Csőrkoptató anyag használatának vizsgálata a különböző genotípusú tojóhibridek esetén című dolgozatával. Konzulensei: Dr. Farkas Tamás Péter és Prof. Dr. Sütő Zoltán.
Seres Mátyás, IV. évfolyamos mezőgazdasági mérnöki BSc szakos hallgatót szintén az Állattenyésztéstani B tagozatban A klímaváltozásra adott válasz a tyúktenyésztés területén egy hazai, innovatív baromfinemesítő cég szemszögéből című dolgozatával. Konzulensei Prof. Dr. Sütő Zoltán és Garamvölgyi Erik.
A zsűri különdíjjal jutalmazta Szántai Bernadett IV. évfolyamos természetvédelmi mérnöki BSc szakos hallgatót, aki a Természetvédelmi növénytan tagozatban mutatta be A fokozottan védett lisztes kankalin (Primula farinosa L.) hazai állományainak populációbiológiai vizsgálata című dolgozatát. Konzulense Csete Sándor.

Szívből gratulálunk az elért eredményeikhez!