Kaposvári Regionális Innovációs Iroda

Kaposvári Regionális Innovációs Iroda

Utolsó frissítés: 2021 szeptember 28.

Rólunk

A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00007 azonosítószámú, Innovációs ökoszisztéma fejlesztése Kaposváron című projekt keretében megalakult az Innovációs és Tudástranszfer Iroda, mely az Integrációval 2020. február 1-jétől a projekt sikeres megvalósítása és fenntartása érdekében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Innovációs Központjának részeként működik. Az Egyetem és a campusainak földrajzi kiterjedtsége, intézményi struktúrája miatt az Innovációs Központ egy központi és két regionális irodát működtet az alábbiak szerint: 

 • Innovációs Központ (Központi Iroda)
 • Kaposvári Regionális Innovációs Iroda 
 • Gödöllői Regionális Innovációs Iroda

Az Innovációs Központ és Irodáinak szolgáltatásai lefedik az innovációk megvalósításának teljes folyamatát a validációs támogatástól kezdve a piacelemzéseken át, a forrásbevonási lehetőségek feltárásáig.

A Kaposvári Regionális Innovációs Iroda honlapjának célja, hogy naprakész központi információs forrássá váljon a MATE Kaposvári és Keszthelyi Campusának kutatói, hallgatói, meglévő és leendő partnerei és a gazdasági szféra minden tagja számára az egyetemi kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységek kapcsán. 

Tevékenységeink

Az Iroda küldetésének tekinti, hogy egy olyan üzleti központot alakítson ki, amely képes megerősíteni a MATE piaci pozícióját a Dél-Dunántúli Régióban, ezáltal növelve üzleti bevételeit, ahol teljesítményorientált, elkötelezett munkatársak hozzájárulnak a kitűzött célok megvalósításához.

Az Iroda az egyetemi K+F+I stratégia megvalósítását koordináló szervezet, belső és külső szolgáltatóként egyaránt funkcionál. Belső szolgáltatói szerepkörében a kutatói ötletgondozástól a kutatási eredmények hasznosításáig terjedő folyamatokat menedzseli, továbbá az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat fejleszti, üzemelteti. Külső szolgáltatói szerepkörében segít a technológiaintenzív vállalatok/KKV-k innovációs tevékenységének felépítésében és ellátja az egyetemmel közös fejlesztési programok partnergondozását. A tevékenység megvalósításával az egyetem az alapkutatásokon túl az eredményorientált kutatói kultúrát kívánja kialakítani, azaz a vállalati szféra számára hasznosítható technológiai ajánlásban, szabadalmi formában stb. létrejövő kutatásokra fókuszál.

A Kaposvári és Keszthelyi Campus Intézetei releváns, gyakorlatban alkalmazható és hasznosítható tudással és infrastruktúrával rendelkeznek a mezőgazdaság, a helyi önellátó termelés, a turizmus, a munkaerőpiaccal integrált köznevelés, a környezetkímélő energiatermelés fejlesztésére. AZ Intézmény olyan szakembereket képez és nevel, akik képesek az EU-s és hazai fejlesztési források feltérképezésével, lehívásával, valamint e forrásokból megvalósuló projektek tervezésével és menedzselésével hozzájárulni a térség, valamint az ország gazdasági fejlődéséhez.

A Dél-Dunántúlon az agrártermelés és az élelmiszeripar az országos átlagnál nagyobb jelentőséggel bír. Magyarország egyetlen cukorgyára Kaposváron működik, de a hús- és tejipar országosan kiemelkedő vállalkozásai is megtalálhatóak. Az egyetem agrárképzési profilja jól szolgálja a teljes vertikum fejlődését, ugyanis az itt végzett szakemberek lefedik az ágazat valamennyi szegmensét. A Campusok Intézetei a duális képzések alkalmazásával képesek az agrár-, illetve gazdaságtudományi képzési területhez kapcsolódó ágazatok munkaerőpiaci elvárásainak megfelelő elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek kibocsátására. 

A megfelelően koordinált együttműködés mindenki számára fontos. A jól kidolgozott, tervezett együttműködések lehetőséget nyújtanak új innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez, a régió gazdasági fejlődésének ösztönzéséhez. Külső partnerekkel végzett kutatási, oktatási, szakértői, illetve egyéb szolgáltatásra irányuló együttműködéseket írásbeli szerződésben rögzítjük.

Amennyiben vállalkozása kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységhez, szervezetfejlesztéshez, energiahatékonysági vagy egyéb beruházásokhoz megvalósíthatósági tanulmányok készítéséhez egyetemi partnert szeretne találni, ha bármilyen kérdése van az egyetemi kutatásokkal kapcsolatosan, illetve nyitott az egyetemmel való együttműködésre, kérjük, keresse munkatársainkat.

A Kaposvári Regionális Innovációs Iroda szolgáltatásai kutatóknak, vállalatoknak, vállalkozásoknak 

 • Az egyetem kutatóinak tájékoztatása, folyamatos továbbképzése a technológiai transzferrel kapcsolatos kérdésekben, az aktuális pályázati lehetőségekben.
 • Összekötő, ún. „Egykapus” szerep vállalása az egyetemen keletkező tudományos termékek, szolgáltatások és a lehetséges üzleti hasznosítók között, kétirányú szerepet betöltve: 
 • egyrészről a belülről jövő kínálatra (kutatási eredmények) keresi a megfelelő külső keresletet (kutatási eredményt hasznosító szervezet), 
 • másrészt a kívülről érkező megkeresésekre (hiánycikk), keresletre kutatja fel a megfelelő belső kínálattal rendelkező partnert (kutató csoportot, kutatót). 
 • Innováció elősegítése: 
 • innovatív, kezdő vállalatok segítése, 
 • szponzorok, tőkebefektetők, az innovációs eredmények felhasználóinak felkutatása, 
 • kapcsolattartás az innovációs szféra szereplőivel (a régiót érintő fórumok, konferenciák, szimpóziumok) szervezésében való közreműködés, 
 • együttműködés az országos és regionális innovációs szervezetekkel, 
 • közreműködés a régióban lévő kamarák és egyéb szakmai szervezetek innovációs feladatinak ellátásában. 
 • Tudás és technológia transzfer: 
 • az egyetemen keletkező gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredmények nyilvántartása
 • szabadalmaztatás elősegítése, 
 • partnerkeresés találmány, know-how, szabadalom stb. hasznosítására, 
 • célpiacok feltárása, az új termékkoncepciók fogyasztói tesztelése, 
 • új technológiák közvetítése, 
 • az egyetem szabadalmainak, illetve egyéb szellemi alkotásainak hasznosítását megvalósító vállalkozások (spin-off, start-up) alapításának elősegítése.