Felvételi változások 2024

Felvételi változások 2024

Utolsó frissítés: 2022 október 15.

Felvételi változások a 2024. szeptemberi felvételi eljárásra vonatkozóan

 

A 2023 szeptemberére történő felvételi eljárásoktól kezdődően (általános felvételi eljárás, pótfelvételi eljárás) jogszabályváltozás következtében alapképzésre és osztatlan képzésre csak abban esetben lesz kötelező az emelt szintű érettségi vizsga a sikeres felvételihez, ha ezt a felsőoktatási intézmény kifejezetten előírja.

2024-től kezdődően a MATE-n négy szakon lesz kötelező az emelt szintű érettségi vizsga valamely, az intézmény által a szakon elfogadható érettségi vizsgatárgyból:
-    Biomérnöki alapképzési szak;
-    Élelmiszermérnöki alapképzési szak;
-    Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak;
-    Agrármérnöki osztatlan szak.

A többi alapképzési, osztatlan képzési szakunkra és a felsőoktatási szakképzésekre a jelentkezők középszintű érettségivel is felvételt nyerhetnek.

2023-tól kezdődően megszűnik a jogszabályi minimum ponthatár is, de a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben dönthetnek minimum ponthatár alkalmazásáról. A MATE-n az alábbi minimum ponthatárok kerülnek alkalmazásra:
-    felsőoktatási szakképzésben továbbra is 240 pont;
-    alapképzésben, osztatlan képzésben 280 pont, kivéve gazdaságtudományok képzési területen állami ösztöndíjas képzésben, ahol a korábbi 400 pont helyett 320 pont, valamint pedagógusképzés képzési területen, ahol a korábbi 280 pont helyett 260 pont.

A minimum ponthatárba beszámítanak az intézményi pontok is, tehát a jelentkező intézményi pontokkal együtt számolt összpontszámának kell elérnie a minimum ponthatárt.

I. Pontszámítási módszerek 2024-től

2024-től a pontszámítás az alábbiak szerint történik:
1.    tanulmányi pontok (maximum 200 pont) + érettségi pontok (maximum 200 pont) + intézményi pontok (maximum 100 pont)
2.    érettségi pontok (maximum 200 pont) x 2 (maximum 400 pont) + intézményi pontok (maximum 100 pont)
3.    felsőfokú oklevél pontszám (maximum 400 pont) + intézményi pontok (maximum 100 pont)
4.    felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél pontszám (maximum 400 pont) + intézményi pontok (100 pont)

A jelentkező pontszámát továbbra is a számára legkedvezőbb módon számítják ki.

II. Tanulmányi pontok 2024-től a MATE-n

A művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai kivételével a MATE alapképzésein, osztatlan képzésein és felsőoktatási szakképzésein a középiskolai eredményekhez az ötödik középiskolai tantárgy az alábbiak közül választható: Idegen nyelv, Etika, Biológia – egészségtan, Biológia, Fizika, Kémia, Földrajz, Ének-zene, Vizuális kultúra, Informatika, Digitális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport, Állampolgári ismeretek, Természettudomány, Dráma és színház, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Dráma és tánc, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Filozófia, Tánc és mozgás, Magyar mint idegen nyelv, Családi életre nevelés, Jelenismeret, Katonai alapismeretek, Pénzügyi és gazdasági kultúra, Vállalkozzunk, Munkapiac, Etikus vállalkozói ismeretek, Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek, Saktika (sakk-matematika), Természettudomány művészeti szakközépiskolák számára, Belügyi rendészeti ismeretek, Iskolai labdarúgás, Karate, Honvédelmi alapismeretek, Közigazgatási ismeretek, Gazdasági és pénzügyi kultúra, Tanulásmódszertan, Fenntarthatóság, szakmai vagy művészeti tantárgy, ágazati szakmai tantárgyak, Konkrét szakmai tantárgyak (kivéve pl. szakmai gyakorlat, szakmai elmélet, stb.)

A tantárgyak közül a hallgató számára a legkedvezőbb eredményt kell figyelembe venni. Csak legalább két évig tanult tantárgy fogadható el.

Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi vizsgatárgy bármelyik, az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgy lehet.

III. Érettségi pontok 2024-től a MATE-n

2024-től az Egyetemen minden képzési területen és szakon bővül az elfogadható érettségi vizsgatárgyak köre. Az egyes szakokon elfogadható érettségi vizsgatárgyakról bővebb információ ITT található.

Az Egyetem szakjai közül a Biomérnöki alapképzési szakon, az Élelmiszermérnöki alapképzési szakon, a Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szakon és az Agrármérnöki osztatlan szakon 2024-től legalább egy, a szaknál a listában szereplő érettségi vizsgatárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga. A többi alapképzési, felsőoktatási szakképzési és osztatlan képzési szakon nem kötelező az emelt szintű érettségi vizsga.

2024-től kezdődően az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (tehát 100%-os érettségi = 100 érettségi pont), azonban a középszinten tett érettségi vizsga százalékos eredménye csak 2/3-át fogja érni a nominálértékének (pl. 100%-os érettségi = 67 érettségi pont). Tehát azon szakokon, ahol az Egyetem nem írja elő az emelt szintű érettségi vizsgakövetelményt, ott is érdemes valamely érettségi vizsgatárgyat vagy vizsgatárgyakat emelt szinten teljesíteni. Az emelt szintű érettségiért az intézményi pontok keretében többletpont is járhat, tehát emelt szintű érettségivel a jelentkező bebiztosíthatja a választott szakra történő felvételét.

IV. Pontszámítás oklevél alapján

A felsőfokú oklevél, továbbá a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján történő pontszámítás rendszere a MATE-n továbbra is megmarad (kivéve művészeti és művészetközvetítési képzési terület) az eredeti rendszerben, az alábbiak szerint:

A felsőfokú oklevéllel (legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett oklevéllel) rendelkező jelentkezőket az Egyetem – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2024. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányait figyelembevételével rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
•    5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
•    4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
•    3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
•    2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

Felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan képzésen és felsőoktatási szakképzésen

A felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevéllel rendelkező jelentkezőket az Egyetem - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2024. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányait figyelembevételével rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőoktatási szakképzési oklevél minősítése:
•    5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
•    4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
•    3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
•    2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

V. Speciális szabályok egyes képzési területeken

Pedagógusképzés képzési területen csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító alapképzési szakokon megmarad a 2022. évi felvételi eljárásokban alkalmazott alkalmassági vizsga rendszere.

Művészet és művészetközvetítés képzési területeken minden alapképzési szakon és az osztatlan szakon megmarad a 2022. évi felvételi eljárásokban alkalmazott alkalmassági vizsga és gyakorlati vizsga rendszere és a felvételi pontszám ezek eredménye alapján történik. Művészeti képzési területen intézményi pontok nem lesznek.

VI. Intézményi pontok 2024-től

2024-től megszűnik a többletpontok jelenleg ismert rendszere és a helyére az intézményi pontok lépnek. A MATE a pontértékek módosítása mellett megtartja a korábbi többletpontok rendszerét (pl. emelt szintű érettségi vizsgaeredmény, nyelvtudás, esélyegyenlőség, tanulmányi és művészeti versenyeredmények, szakképesítés, sporteredmény) és emellett speciális, az intézmény képzési területeire és egyes szakjaira szabott intézményi pontokat is alkalmaz.
Művészet és művészetközvetítés képzési területen nincsenek intézményi pontok.

Az Egyetemen az alkalmazott intézményi pontoknak több szintjét különítjük el:
     -    minden képzési területen (kivéve művészet és művészetközvetítés) alkalmazott intézményi pontok (pl. emelt szintű érettségi vizsga, esélyegyenlőség, nyelvvizsga és nyelvtudás, sporteredmények stb.);
     -    egyes képzési területek alkalmazott intézményi pontok (pl.: országos vagy regionális szinten jelentős szakmai tanulmányi verseny, önkéntes szolgálat stb.);
     -    egyes szakokon alkalmazott intézményi pontok (pl. motivációs beszélgetés, pályaalkalmassági és motivációs teszt, CAD-CAM technikus, traktor vezetői jogosítvány stb.).

Felhívjuk jelentkezőink és az érdeklődők szíves figyelmét, hogy az Egyetem az egyes szakok vezetőinek döntése alapján az intézményi pontok keretében
     -    egyes szakokon a szakmai elhivatottság mérésére motivációs beszélgetést, vagy
     -    egyes szakokon a szakmai érdeklődés, alapvető tudásszint és elhivatottság mérésére pályaalkalmassági és motivációs tesztet (írásbeli), vagy
     -    egyes szakokon a jelentkező választása szerint motivációs beszélgetést vagy pályaalkalmassági és motivációs tesztet (írásbeli) biztosít.

Az érintett szakokon a 2024. évi általános felvételi eljárásban a motivációs beszélgetésre vagy pályaalkalmassági és motivációs tesztre a jelentkezők az Egyetem által üzemeltett külön jelentkezési felületen jelentkezhetnek. A motivációs beszélgetésen/pályaalkalmassági és motivációs teszten a részvétel nem kötelező!

Az egyes képzési területeken és szakokon alkalmazott intézményi pontok:

Agrár képzési terület (PDF)
Gazdaságtudományok képzési terület (PDF)
Informatika képzési terület (PDF)
Műszaki képzési terület (PDF)
Pedagógusképzés képzési terület (PDF)
Társadalomtudomány képzési terület (PDF)

Bővebb információ a 2024-től érvényes felvételi rendszerről az alábbi elérhetőségeinken kérhető:

Központi elérhetőség: felveteli.eljaras@uni-mate.hu

Az egyes campusok felvételi elérhetősége:
Budai Campus (Budapest): felveteli.bc@uni-mate.hu
Georgikon Campus (Keszthely): felveteli.georgikon@uni-mate.hu
Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu
Károly Róbert Campus (Gyöngyös): felveteli.gyongyos@uni-mate.hu
Szent István Campus (Gödöllő, Szarvas): felveteli.godollo@uni-mate.hu

Bővebb információk a 2024. évi felvételi eljárásról: www.felvi.hu