Zöld Út nyelvvizsga

Zöld Út nyelvvizsga

A Zöld Út nyelvvizsga vizsgázóbarát, életszerű, kommunikatív, komplex vagy külön írásbeliként vagy szóbeliként is az ország 17 pontján lehető, államilag elismert vizsga, amely megfelel a BSc kimeneti, és az MSc bemeneti és kimeneti követelményének. 

Szaknyelvi jelleg

A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó szaknyelvi kommunikációs helyzetekben (szóban és írásban) milyen szinten képes a nyelvet használni. A szaknyelvi vizsga alapját tehát azok a kommunikációs helyzetek, szándékok és feladatok határozzák meg, amelyekbe a vizsgázók várhatóan kerülhetnek. A szaknyelvi kompetencia a négy fő nyelvi készség (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) segítségével valósul meg.

A vizsga nyelvei angol, német és francia (csak gazdálkodási menedzsment és agrár- és környezettudományi szaknyelvekből).

Vizsgaszintek: alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1).

Szaknyelvek

  1. Gazdálkodási menedzsment szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)
  2. Agrár- és környezettudományi szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)
  3. Műszaki szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)

Zöld Út szaknyelvi vizsgával kapcsolatos további információk: 

Zöld Út Nyelvvizsgáról bővebben: https://zoldut.uni-mate.hu/

További információ

Lengyel Laura
általános ügyintézés, bizonyítványok kiadása
Telefon: +36 82 505 800/1100 mellék
E-mail: lengyel.laura.agnes@uni-mate.hu
Iroda: MATE Kaposvári Campus, Körépület 208.