Baka József Szakkollégium

Navigációs menü

TDK tevékenység szakmai támogatása

TDK tevékenység szakmai támogatása

A szakkollégium szorosan kapcsolódik a kari TDK tevékenységhez. Az aktív hallgatók többnyire mindkettőben részt vesznek. 

OTDK és Nemzeti Tehetségprogram

Részvétel az Országos Tudományos Diákköri Konferencián
A 2014/15. tanév során a Szakkollégium tagjai közül a XXXII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójába 3 fő jutott el.

Közgazdaságtudományi Szekció:
Bareith Tibor: Felszámolások előre jelezhetőségének vizsgálata adatbányászati osztályozási módszerekkel
Kiss Marianna: A network marketinggel kapcsolatos attitűdök és motivációs tényezők vizsgálata
Torma Dorisz: Környezettudatos élelmiszerfogyasztói magatartás a fiatalok körében

A 2012/2013. tanév során a Szakkollégium tagjai közül a XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójába 4 fő, az Agrártudományi Szekciójába 1 fő jutott el. Az Agrártudományi Szekcióban egy különdíjat, a Közgazdaságtudományi Szekcióban egy 3. harmadik helyezést értek el hallgatóink.

Agrártudományi Szekció:
Pavelka Vivien: Helyettesítő termékek a tej esetében

Közgazdaságtudományi Szekció:
Bareith Tibor: A vállalatok piacorientációjának, valamint külső és belső környezetének hatása a pénzügyi eredményességre
Dávid Attila: Egy helyi pénz működésének mikroszintű modellje
Torma Dorisz: In-store marketing eszközök megítélése az egyetemi hallgatók körében
Sipiczki Zoltán: A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága

Nemzeti Tehetség Program

A hallgatóink TDK tevékenységének fejlesztését nagymértékben segíti a Nemzeti Tehetség Program támogatásával megvalósuló „Tudományos diákköri felkészítő tábor a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán” (NTP-FTNYT-MPA-12-010) című projekt. A pályázati projektet a Kar nyerte el, de az elsődleges célcsoport a Baka József Szakkollégiumhoz kötődik.

A táborban 2013. november 9. és 14. között 14 szakkollégiumi tag vett részt, akik az alábbi tehetségfejlesztő programban tevékenykedtek:

Interaktív előadások
A tábor törzsanyagát az oktatók által hozott, esettanulmányokkal és csoportfeladatokkal támogatott előadások képezték.

Az előadások témakörei napokra osztva az alábbiak voltak:

1. nap: A lokalitás és alternatív rendszerek jelentősége a makroökonómiában
2. nap: Aktuális kutatási kihívások a pénzügyek világában
3. nap: Aktuális kutatási kihívások a vállalati menedzsment világában
4. nap: Kutatási projektek szervezése, projektmenedzsment
5. nap: Prezentációs technikák, módszerek alkalmazása a TDK munkában

Hallgatói prezentációk és műhelymegbeszélés.  Az előadásokat követően minden nap három hallgató prezentálta kutatási elképzeléseit, eddigi eredményeit. Egy-egy előadást követően az oktatók és hallgatók együtt beszélték meg a kutatáshoz kapcsolódó kérdéseket és javaslatokat.
Lazító programok. A napi szervezett program része volt a tábor helyszínét körülölelő térség kultúrájának és gazdasági adottságainak megismerése. Ennek keretében a résztvevők meglátogatták a térség főbb kulturális és történelmi nevezetességeit (múzeumok, templomok, várak), valamint a meghatározó gazdasági szervezetek közül kettőt.


 

Responsive Image