Pályázatok, ösztöndíjak

Tartalom megjelenítő

TUEP mentori pályázat

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy MATE) Tudományos utánpótlást elősegítő programot (TUEP) indít az Egyetem oktatói és kutatói szakember-utánpótlásának elősegítése érdekében. A 21/2021 (VIII.25.) számú Rektori utasítás a Tudományos Utánpótlást Elősegítő Program szabályzata kapcsán elérhető a MATE honlapján.

A Program célja:

- Új tehetségek bevonzása a MATE Intézményfejlesztési Tervében stratégiai irányaiként meghatározott oktatási és kutatási feladataiba.

- Mentorálási modellek, az oktatók-kutatók mentorálási kompetenciáinak fejlesztése.

- A fiatalok önálló oktatóvá / kutatóvá fejlődésének támogatása. Összességében: a MATE oktatói, kutatói állományának fejlesztése, az oktatás és kutatás hazai és nemzetközi versenyképességének növelése.

A programba mentorok (oktatók, kutatók) jelentkezését várjuk 2022. június 1-20. között.

A mentoráltak jelentkezése a TUEP-be 2022 júliusában várható.

Ki lehet mentor?

A Program mentora az az oktató vagy kutató lehet, aki megfelel a doktori (PhD) témavezetőkkel szemben támasztott követelményeknek.

Ki lehet mentorált fiatal oktató-kutató?

A Programba 30 év alatti, szakirányú osztatlan képzésben, vagy MSc. szakon diplomát szerzett, vagy a MATE-n aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező (szakirányú osztatlan képzésben, vagy MSc. szakon) fiatalok jelentkezhetnek, legalább jó rendű diplomával (hallgató esetén az utolsó lezárt félév átlaga legalább jó rendű).

A doktori iskolába sikeres felvételt nyert, valamint doktoranduszi jogviszonnyal rendelkező hallgatók felvételére nincs lehetőség.

A mentori pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.

A pályázat benyújtásának módja: jelentkezési lap kitöltésével.

A mellékelt jelentkezési lapot Erdeiné Dr. Késmárki-Gally Szilvia e-mail címére (Erdeine.Kesmarki-Gally.Szilvia@uni-mate.hu) szükséges eljuttatni.

Benyújtás határideje: