Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium

Navigációs menü

Responsive Image

Felvételi (SZIERSZ)

Felvételi

A MATE Kaposvári Campus Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium autonómiájának megfelelően a döntési mechanizmus felvételt érintő szempontjainak tekintetében, a tagsági viszony létrehozásáról is a Közgyűlés dönt. Ennek megfelelőn a tagság választja meg a Tanácsot is, akiknek személyére is kizárólag a tagság jogosult javaslatot tenni. A Felvételi Bizottságot a Tanács tagjai alkotják. A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően szakkollégiumi tag lehet a MATE bármely hallgatója, aki a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, az abban rögzített feladatok végrehajtását elfogadja és a Felvételi Bizottság véleménye alapján a Közgyűlés támogató döntésével felvételt nyert.

A jelentkezésnek a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feltételei:

 • aktív hallgatói jogviszony
 • cigány/roma identitás és/vagy hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
 • a cigány, valamint magyar identitásra építő tanulmányi, kulturális és közösségi programok vállalása

A Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített fő feladatok: 

 • egyéni kutatási program végrehajtása mentori segítséggel
 • egyéni kutatási eredmények bemutatása, konferenciákon való részvétel, különös tekintettel a TDK dolgozatok készítésére
 • tudományos és egyéb pályázatokon való részvétel
 • szakkollégiumi konferenciákon való részvétel
 • szabadidős programok és roma kulturális rendezvények szervezése és azokon való részvétel, mind belföldi, mind külföldi szakkollégiumokkal, szakmai közösségekkel, civil szervezetekkel
 • egyetemhez kötődő szakmai közösségekkel való kapcsolat
 • szakmai és kulturális együttműködés
 • roma/cigány témájú kurzusokon és előadásokon való részvétel

Tagfelvételre minden szemeszter elején kerülhet sor. Maga a felvételi eljárás két részből áll. Aki az írásbeli fordulón sikeresen túljutott, annak egy szóbeli fordulón kell részt vennie.

Írásbeli: A jelentkezés online történik a honlapon megtalálható elektronikus adatlap kitöltésével vagy a kinyomtatott és kitöltött jelentkezési lapnak a Titkárhoz történő be-nyújtásával (részei: jelentkezési lap kitöltése, igazolások, ajánlások, az utóbbi félév tanulmányi eredménye).

Szóbeli: A Felvételi Bizottsággal történő beszélgetés, ahol a jelentkezőnek a szakkollégium célkitűzéseivel kapcsolatos motivációról tájékozódik a bizottság, ezután alakul ki a Közgyűlés számára felvételre javasolt hallgatók listája.

A MATE Kaposvári Campus Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium jelenleg érvényben lévő szabályzata szerint a Felvételi Bizottságot a Tanács tagjai alkotják. A felvételről a tagot a Bizottság írásban is értesíti. A tagságról a Szakkollégiumi Tanács nyilvántartást vezet. A tag jogai és kötelezettségei a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában kerültek rögzítésre, ahogy a tagság megszűnésének esetei is.
 

Jelentkezési lap letöltése