Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium

Navigációs menü

Responsive Image

Mentori rendszer (SZIERSZ)

Mentori rendszer (Mentorok)

Mentori Rendszer működése és célja

A Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium mentori rendszere 2016 óta folyamatosan működik. A programba bevont hallgatók személyes támogatását olyan egyetemi oktatók biztosítják, akik a hallgatók mentoraként egyedi támogatást, odafigyelést nyújtanak. A mentori feladatokat vállaló oktató személyesen és folyamatosan tudja a hallgatót támogatni, tanulmányait figyelemmel kísérni, ezzel támogatva a hallgató szakmai előrehaladásának sikerességét, a lemorzsolódás megelőzését. 

Egy oktató több hallgató mentorálását is végezheti.  A mentori feladatokat ellátó oktatóval a munka megkezdése előtt szerződés készül, mely tartalmazza a mentorálás feltételeit. 

A mentor feladatai:

  • a hallgató ismereteinek, kompetenciáinak feltérképezése személyes beszélgetés alapján
  • a hallgató és a mentor kapcsolattartása
  • a hallgató egyéni haladási tervének elkészítésében való támogatás
  • a hallgató által vezetett portfólió dokumentáltságának nyomon követése
  • a hallgató előmeneteléről féléves szakmai beszámoló készítése

A mentori tevékenység időtartama:

A tevékenység az egyetemi tanév rendjéhez igazodik. 

 

Mentori rendszer (SZIERSZ) (Mentorok)

Mentor kollégák

Dr. Barkóczy László (PhD) egyetemi adjunktus a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetében.

Kutatási területe a digitális média és kommunikáció, informatika az oktatásban.

Elérhetőség: 
MATE Kaposvári Campus 
Neveléstudományi Intézet – Anyanyelvi és Gyermekkultúra Tanszék 
Új tanügyi épület 246. iroda
Tel.: 06 82/ 505-800 mellék: 5303
E-mail címek: barkoczy.laszlo@uni-mate.hu

Dr. Belovári Anita (PhD) egyetemi adjunktus a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetben. 

Kutatási területe a művelődéstörténet és a nőtörténet. 

Elérhetőség: 
MATE Kaposvári Campus 
Neveléstudományi Intézet – Anyanyelvi és Gyermekkultúra Tanszék
Új tanügyi épület 212. iroda
Tel.: 06 82/ 505-800 mellék: 5802
E-mail cím: belovari.anita@uni-mate.hu

Dr. Bencéné Dr. Fekete Andrea (PhD) egyetemi docens a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetben. 

Kutatási területe a tehetségsegítés, elsősorban a felsőoktatásban és a hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók között. Több roma szakkollégista mentora. Oktatási intézetvezető-helyettes a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetben.

Elérhetőség: 
MATE Kaposvári Campus 
Neveléstudományi Intézet – Gyermeknevelési Tanszék
Új tanügyi épület 116. iroda
Tel.: 06 82/ 505-800 mellék: 5604
E-mail cím: bencene.fekete.aniko.andrea@uni-mate.hu

Dr. Gombos Péter (PhD) tanszékvezető egyetemi docens a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetben. 

Olvasáskutató, romológus. Kutatási témája a magyar és beás nyelvű gyermekirodalom, a témában számos könyve és egyéb publikációja jelent meg. A MATE Kaposvári Campus főigazgatóhelyettese. A szakkollégium szakmai és tanulmányi vezetője.

Elérhetőség: 
MATE Kaposvári Campus 
Neveléstudományi Intézet – Szakdidaktikai Tanszék
Új tanügyi épület 131. iroda
Tel.: 06 82/ 505-800 mellék: 1041
E-mail cím: gombos.peter@uni-mate.hu

Dr. habil. Kovács Zoltán (PhD) tanszékvezető egyetemi docens a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetben. 

Kutatási területe a magyar irodalom története, az etikai kritika. A szakkollégium igazgatója.

Elérhetőség: 
MATE Kaposvári Campus 
Neveléstudományi Intézet – Anyanyelvi és Gyermekkultúra Tanszék
Új tanügyi épület 213. iroda
Tel.: 06 82/ 505-800 mellék: 5505
E-mail cím: kovacs.zoltan.peda@uni-mate.hu

Dr. Kövérné Nagyházi Bernadette (PhD) egyetemi adjunktus a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetben. 

Kutatási témája a kétnyelvűség és a magyar mint idegen nyelv, az elfogadás pedagógiája. A témában könyve és számos magyar és angol nyelvű tanulmánya jelent meg.

Elérhetőség: 
MATE Kaposvári Campus 
Neveléstudományi Intézet – Anyanyelvi és Gyermekkultúra Tanszék
Új tanügyi épület 212. iroda
Tel.: 06 82/ 505-800 mellék: 5502
E-mail címek: koverne.nagyhazi.bernadette@uni-mate.hu • b.knagyhazi@gmail.com

Dr. Velner András egyetemi adjunktus a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetében

Kutatási területe: Technikatörténete, a technika oktatásának módszertana.

Elérhetőség: 
MATE Kaposvári Campus 
Neveléstudományi Intézet – Szakdidaktikai Tanszék
Új tanügyi épület 149. iroda
Tel.: 06 82/ 505-800 mellék: 5701
E-mail cím: velner.andras@uni-mate.hu

Dr. Vörös Klára (PhD) egyetemi docens a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetében. 

Kutatási területe a felsőoktatási tehetségsegítés, biblioterápiás foglalkozások és képzések, az embertan oktatás módszertana és a kutatásmódszertan. 

Elérhetőség: 
MATE Kaposvári Campus 
Neveléstudományi Intézet – Anyanyelvi és Gyermekkultúra Tanszék
Új tanügyi épület 244. iroda
Tel.: 06 82/ 505-800 mellék: 5401
E-mail cím: voros.klara@uni-mate.hu

Farkas Beáta művésztanár a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetben.

Kutatási területe a művészetpedagógia, vizuális kultúra, drámapedagógia és az alternatív pedagógiák. A szakkollégium titkára, alumni és mentor koordinátora.

Elérhetőség: 
MATE Kaposvári Campus 
Neveléstudományi Intézet – Szakdidaktikai Tanszék
Új tanügyi épület 209. iroda
Tel.: 06 82/ 505-800 mellék: 5500
E-mail cím: farkas.beata.kap@uni-mate.hu

Gelencsérné Dr. Bakó Márta

Kutatási területe: gyógypedagógia, hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozása.

Elérhetőség: 
MATE Kaposvári Campus 
Neveléstudományi Intézet – Gyógypedagógiai Tanszék
Új tanügyi épület 215. iroda
Tel.: 06 82/ 505-800 mellék: 5202
E-mail cím: gelencserne.bako.marta@uni-mate.hu

Rónai Gábor művésztanár a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetében.

Kutatási területe a vizuális kultúra, környezetkultúra. Kezdettől fogva részt vesz az egyetemen és az egyetemen kívül történő hátrányos helyzetű iskolások tehetséggondozásában.

Elérhetőség: 
MATE Kaposvári Campus 
Neveléstudományi Intézet – Szakdidaktikai Tanszék
Új tanügyi épület 210. iroda
Tel.: 06 82/ 505-800 mellék: 5708
E-mail címek: ronai.gabor@uni-mate.hu • gronai@gmail.com