Gyakorló Óvoda

Menü megjelenítése

Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

Utolsó frissítés: 2023 január 24.

Intézményünk - a MATE Kaposvári Campus Gyakorló Óvodájaként két alapvető funkciót tölt be.

1. A köznevelési rendszer intézményeként az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését biztosító, óvó-védő, szociális és személyiségfejlesztő funkciót.

2. A Kaposvári Campus gyakorlóintézményeként elsősorban az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati munkára való felkészítését. Emellett az egyéb alapképzésekhez is (tanító, gyógypedagógus, csecsemő-és kisgyermekgondozó) hospitálási lehetőséget biztosít.

E feladatok ellátásához az intézményben hatvegyes életkorú gyermekcsoport működik.

 

Fontosnak tartjuk:

  • · Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, derűs és biztonságos légkör megteremtését,
  • · a szabad játék elsődlegességét,
  • · a sokrétű tapasztalatszerzés és színes élmények biztosítását,
  • · az élethosszig tartó tanulás képességeinek kibontakoztatását.

Mivel a gyermekeket nevelni, fejleszteni 7 éves korig lehet a legjobban, ezért az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak legnagyobb feladata, hogy a rájuk bízott gyermekek egészségesen, harmonikusan, boldogan éljék óvodai életüket, gyermekkorukat. Az óvodapedagógusok felelősek az óvodába járó gyermekek neveléséért, fejlődéséért, és azért, hogy a gyermek a közösség erejére támaszkodva megvalósíthassa önmagát.

Az óvodapedagógusok tevékenységének középpontjában a gyermek, és annak mindenekfelett való érdeke áll. Fontos számunkra a szociálisan hátrányos helyzetű, és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni élethelyzethez, körülményhez illeszkedő támogatása.

A családokkal szoros együttműködésre törekszünk, folyamatos kommunikációval teszünk a jó kapcsolat fenntartásáért.

Minden gyermeket tisztelünk, elfogadunk és megbecsülünk.

Óvodánk az a köznevelési intézmény, ahol nagy gondot fordítunk az igazi egyéniségek alapozó nevelésére. Az itt közvetített műveltségtartalmak részei az egyetemes emberi értékeknek, alapját képezik a majdani felnőtt műveltségének. Minden óvodai dolgozó viselkedése modell értékű a gyermek számára.

A partnerkapcsolatokban kiemelt figyelmet kapnak a szülők és a családok.

Egészséges, esztétikus környezet, pozitív érzelmekkel teli, elfogadó felnőtt közösség várja a gyermekeket.

Szeretettel várjuk a felvételi körzetünkön kívül eső gyermekek jelentkezését is!

Gyermekszerető alkalmazotti közösségünk magasan kvalifikált szakemberekből áll. Az óvodapedagógusok, dajkák és pedagógiai asszisztensek együttműködésének köszönhetően az intézményben évek óta magas színvonalú szakmai munka folyik.


Nagyné Zsilovics Tímea
óvodavezető

Közzétételi lista

Dokumentumok és médiafájlok

3806545-pdf
Nincsenek dokumentumok vagy médiafájlok ebben a mappában.
Elem kiválasztása Cím Méret Módosítás dátuma Elem műveletei
Dokumentumok
20 kB Ennyi ideje: 1 év

{title}

Éppen most által

{title}

Éppen most által

Letölthető dokumentumok

Dokumentumok és médiafájlok

11475979-jpg
11475951-jpg
11370208-jpg
11370196-jpg
11370185-jpg
11289749-jpg
10992655-pdf
10869832-jpg
10868811-pdf
10503816-jpg
10503455-pdf
10503444-pdf
10503428-pdf
10503182-jpg
10490761-doc
10490755-pdf
10490745-pdf
2192052-pdf
2192062-pdf
9933150-pdf
Nincsenek dokumentumok vagy médiafájlok ebben a mappában.
Elem kiválasztása Cím Méret Módosítás dátuma Elem műveletei
Dokumentumok
396 kB Ennyi ideje: 7 nap
338 kB Ennyi ideje: 7 nap
242 kB Ennyi ideje: 14 nap
226 kB Ennyi ideje: 14 nap
241 kB Ennyi ideje: 14 nap
346 kB Ennyi ideje: 20 nap
174 kB Ennyi ideje: 1 hónap
54 kB Ennyi ideje: 1 hónap
211 kB Ennyi ideje: 1 hónap
55 kB Ennyi ideje: 2 hónap
52 kB Ennyi ideje: 2 hónap
385 kB Ennyi ideje: 2 hónap
1,7 MB Ennyi ideje: 2 hónap
102 kB Ennyi ideje: 2 hónap
38 kB Ennyi ideje: 2 hónap
1,1 MB Ennyi ideje: 2 hónap
16 MB Ennyi ideje: 2 hónap
160 kB Ennyi ideje: 2 hónap
176 kB Ennyi ideje: 2 hónap
706 kB Ennyi ideje: 3 hónap

{title}

Éppen most által

{title}

Éppen most által

Gyermekvilág Alapítvány

Óvodánkban Gyermekvilág néven Alapítvány működik hosszú idő óta.

Céljainak megfogalmazása lefedi és segíti az intézmény teljes feladatellátását.

Kiemelten kezeli a gyermekek életkörülményeinek, tevékenységeinek folyamatos javítását.

Alapítványunk vagyonát a személyjövedelem adó 1% - ának befizetésével, valamint a hagyományos őszi Szülők - Nevelők báli bevételéből gyarapítja.

Gyermekvilág Alapítvány adószáma: 19195702-1-14

Számlaszáma: OTP Bank 11743002-20081830